Ilu opiekunów na wycieczce szkolnej?

7 listopada 2019 r.

Przygotowanie dobrej wycieczki szkolnej, to przedsięwzięcie wymagające od organizatora dużych umiejętności i szerokiej wiedzy o formalnościach, jakie należy dokonać przed upragnionym wyjazdem. Jednym z tematów frapujących dyrektorów, nauczycieli, a czasem i rodziców jest liczba uczniów, którzy mogą znajdować się pod nadzorem jednego opiekuna w trakcie wycieczki szkolnej. Pomyłka lub niedopatrzenie w tej sprawie może nieść ze sobą poważne konsekwencje - spokojnie, w poniższym tekście postaramy się uporządkować wiedzę w tym temacie!


Kim jest kierownik wycieczki szkolnej i czym się zajmuje?

Pierwszym krokiem w przygotowaniu wyjazdu młodzieży jest wyznaczenie przez dyrektora kierownika wycieczki. Kierownikiem wycieczki może zostać nauczyciel lub inna pełnoletnia osoba z uprawnieniami kierownika wycieczek szkolnych. Dodatkowo do osób mogących pełnić funkcję kierownika wycieczki należą: przewodnik turystyczny oraz pilot (o różnicy między pilotem wycieczki i przewodnikiem przeczytasz tutaj ).
 
Głównym zadaniem kierownika wycieczki jest zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w trakcie wyjazdu. Ponadto osoba pełniąca funkcję kierownika wycieczki jest odpowiedzialna za wszelkie sprawy formalne, które dotyczą wycieczki.


Kto może zostać opiekunem podczas wycieczki szkolnej?

Poza kierownikiem, każda wycieczka szkolna musi mieć wyznaczone osoby, których zadaniem będzie nadzorowanie młodzieży w trakcie podróży i zwiedzania. Opiekunem na wycieczce szkolnej może zostać nauczyciel oraz każda osoba dorosła, która uzyska zgodę dyrektora szkoły na pełnienie takiej funkcji. Rola opiekunów jest bardzo ważna, ponieważ to właśnie od ich postawy zależy, czy młodzież będzie mogła cieszyć się wartościową wycieczką bez zbędnych komplikacji.

Ilu uczniów może być pod nadzorem jednego opiekuna?

Liczba opiekunów powinna zostać dostosowana do potrzeb uczniów. Przy doborze kadry należy uwzględnić jej doświadczenie pedagogiczne oraz kwalifikacje pomagające w organizacji turystyki szkolnej.

Zaleca się zastosowanie takiej liczby opiekunów, jaka jest określona ustawowo w przypadku wypoczynku letniego (kolonii i obozów). Na tej podstawie można przyjąć jako rozsądne takie propozycje:
Wycieczka autokarowa: 1 opiekun na 15 uczniów (nie licząc kierowcy oraz przewodnika/pilota)
Wycieczka piesza: 1 opiekun na 15 uczniów.
Wycieczka w góry: 1 opiekun na 10 uczniów
Wycieczka rowerowa: 2 opiekunów na maksymalnie 13 uczniów. Jeden z nauczycieli porusza się na przodzie kolumny, drugi na jej końcu. Kolumna nie może liczyć łącznie więcej niż 15 osób
 
Wycieczka szkolna, w której młodzież będzie znajdować się pod opieką odpowiedniej liczby opiekunów gwarantuje, że uczniowie w bezpieczny i przyjemny sposób będą mogli poświęcić swoją uwagę na zwiedzane miejsca, które odwiedzają.

Loader