Dokumenty i certyfikaty

ATAS posiada wszelkie niezbędne upoważnienia i ubezpieczenia do prowadzenia legalnej działalności turystycznej w zakresie wyjazdów dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki  ATAS

Gwarancja ubezpieczeniowa ATAS 2024

Certyfikat Wiener TU S.A. Vienna lnsurance Group potwierdzające, że potwierdzający, że wszyscy uczestnicy imprez zagranicznych są objęci ubezpieczeniem (KL, NNW, bagaż)

Uczestnicy są ubezpieczeni w Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW Polska – 5000 PLN, NNW zagranica – 1250 EUR), kosztów leczenia (KL zagranica - 20000 EUR) oraz bagażu podróżnego (BP zagranica – 200 EUR). W razie zaistnienia szkody ubezpieczony zgadza się na zwolnienie lekarzy leczących go w kraju i za granicą z obowiązku dochowania tajemnicy lekarskiej oraz zezwala na udostępnienie ubezpieczycielowi dokumentacji z przebiegu leczenia.

Sprawdź certyfikat ubezpieczenia wraz z procedurą zgłaszania szkód TUTAJ >>>
Ogólne Warunki Ubezpieczenia >>>

Wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców 2024 Wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców 2024

Certyfikat PITM 2023

Certyfikat członkostwa dla ATAS potwierdzający przynależność do Polskiej Izby Turystyki 2023

Certyfikat członkostwa WIT 2023

Certyfikat Dobrych Praktyk dla ATAS w Kategorii Polski Bon Turystyczny oraz Podróże z dziećmi

Dyplom Orły turystyki 2022

Nagroda przyznana w wyniku głosowania w biur podróży zrzeszonych w Izbie Turystyki RP.

touroperator roku 2019 w kat turystyka młodzieżowa ATAS

Loader