Dokumenty i certyfikaty

ATAS posiada wszelkie niezbędne upoważnienia i ubezpieczenia do prowadzenia legalnej działalności turystycznej w zakresie wyjazdów dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki  ATAS

Certyfikat ubezpieczenia dla imprez turystycznych 2022 ATAS

ATAS gwarancja ubezpieczeniowa Wiener 2023r

Certyfikat UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. potwierdzające, że wszyscy uczestnicy imprez zagranicznych są objęci ubezpieczeniem (KL, NNW, bagaż)

Wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców 2023Wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców 2023

Certyfikat członkostwa dla ATAS potwierdzający przynależność do Polskiej Izby Turystyki 2022

Certyfikat Dobrych Praktyk dla ATAS w Kategorii Polski Bon Turystyczny oraz Podróże z dziećmi

Nagroda przyznana w wyniku głosowania w biur podróży zrzeszonych w Izbie Turystyki RP.

touroperator roku 2019 w kat turystyka młodzieżowa ATAS

Loader