/Tanie%20Wyjazdy%20Szkolne
Tanie Wyjazdy Szkolne (TWS) to ekonomiczna wersja najpopularniejszych programów do takich miejsc jak Londyn, Paryż oraz Włochy.
/Zagraniczne%20warsztaty%20językowe
Warsztaty językowe do Anglii, Hiszpanii, Irlandii, na Malcie. Warsztaty realizowane wg autorskiej metody Niestandardowa Nauka Języka Angielskiego.
/Wycieczki%20szkolne%20zagraniczne
Zagraniczne wycieczki szkolne do Francji, Grecji, Hiszpanii, Włoch, stanowiące uzupełnienie programu nauczania w szkole.
/Wycieczki%20krajowe,%20bliskie%20wyjazdy%20zagraniczne
Krótkie wycieczki szkolne na terenie Polski oraz wyjazdy zagraniczne do sąsiednich państw.