Niestandardowa Nauka Języka Angielskiego

Nowoczesna szkoła powinna przede wszystkim rozwijać kompetencje miękkie. Łatwiej to realizować na atrakcyjnych wyjazdach niż podczas tradycyjnych lekcji w murach szkolnych. Takim atrakcyjnym wyjazdem spełniającym wszystkie oczekiwania są Warsztaty Językowe. Wartość ich to nie tylko ćwiczenia językowe, to sposób realizacji tych ćwiczeń oraz całego wyjazdu w oparciu o metodę NIESTANDARDOWA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO (Metoda NNJA).

Niestandardowa Nauka języka angielskiego ATAS

Realizacja metody NNJA na Warsztatach Językowych w Londynie:

 1. Wyjazd szkolny do Londynu (lub na Maltę) jest dostatecznie atrakcyjnym wyjazdem by zaimponować młodzieży nastoletniej.

 2. Zakwaterowanie przy rodzinie
  • Jest dla młodego człowieka olbrzymim i ciekawym przeżyciem.
  • Jest wejściem na nowy, obcy grunt. Utrudnia i zmniejsza ochotę do zachowań niepożądanych.
  • Zmusza do poradzenia sobie samodzielnie z nową, nietypową sytuacją.
  • Jest świetną okazją do naturalnej obserwacji funkcjonowania rodziny w innej kulturze.
  • Jest świetną okazją do naturalnego użycia języka angielskiego.
 3. Zwiedzanie muzeum gdzie pilot wprowadza w problematykę a uczniowie sami docierają do właściwych informacji angażuje młodzież.

 4. Samodzielne dotarcie w muzeum do informacji wymusza praktyczne użycie języka.

 5. Gry miejskie w małych zespołach uczą współdziałania, zaradności i oczywiście praktycznego użycia języka.

Niestandardowa Nauka Języka Angielskiego ATAS

Loader