SZKOLENIE "Dobrostan nauczyciela"

Rola nauczyciela w dzisiejszym społeczeństwie jest niezwykle wymagająca. Nauczyciele stają przed licznymi wyzwaniami i zmianami, a ich praca ma ogromne znaczenie dla rozwoju młodych pokoleń. Jako firma z ponad 34-letnim doświadczeniem we współpracy z gronem pedagogicznym, chcemy wspierać i doceniać ich działania w pełni. W naszej roli partnera dla nauczycieli, staramy się zrozumieć te wyzwania i dostarczyć narzędzi, materiałów i wsparcia, które pomogą im skutecznie przekazywać wiedzę oraz rozwijać potencjał swoich uczniów.


20 września 2023 r. odbyło się bezpłatne szkolenie online pt. "Dobrostan nauczyciela. Jak zadbać o siebie, żeby się nie wypalić?". Poniżej załączamy nagranie z tego wydarzenia.

Link do nagrania na YouTube ze szkolenia dla nauczycieli

Jedną z głównych kwestii jaką poruszyliśmy na szkoleniu jest temat wypalenia.
Wypalenie to stan wyczerpania emocjonalnego, psychicznego i często także fizycznego, wywołany długotrwałym lub powtarzającym się stresem.

Podczas webinarium staraliśmy się zatem odpowiedzieć na następujące pytania:

  • Jak rozpoznać symptomy wypalenia zawodowego?
  • Jak zadbać o siebie w trakcie roku szkolnego? (techniki małe i duże)
  • Co zrobić, kiedy już przekroczył_m granice wypalenia?

Szkolenie poprowadziła pani Aurelia Szokal-Egierd - Certyfikowana Trenerka Uważności i Trenerka Biznesu. Absolwentka Psychologii Pozytywnej w edukacji dzieci i młodzieży na SWPS. Swoją pracą wspiera szczególnie dobrostan psychofizyczny dzieci i młodzieży. Prowadzi warsztaty rozwojowe dla nauczycieli i rodziców. Jest członkinią zespołów trenerskich Fundacji SOK oraz UNICEF.

 

Nauczyciele odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości społeczeństwa, wpływają na rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny uczniów. Ich praca nie tylko polega na przekazywaniu wiedzy, ale także na rozwijaniu umiejętności miękkich, budowaniu wartości oraz inspirowaniu młodych umysłów. To zadanie jest wyjątkowo trudne i obciążające, gdyż wymaga elastyczności, kreatywności i poświęcenia. Nasza współpraca z gronem pedagogicznym jest zatem ukierunkowana na tworzenie wartościowych zasobów edukacyjnych, które ułatwiają nauczycielom prowadzenie zajęć i wspierają różnorodność stylów nauczania.

Jednocześnie pragniemy wyrazić nasze ogromne uznanie i wdzięczność za pracę, którą wykonują nauczyciele. Wasza rola jest kluczowa w budowaniu przyszłości i kształtowaniu młodych umysłów, co zasługuje na pełne uznanie i docenienie społeczne. Dziękujemy, że codziennie wkładacie swoje serce i wysiłek, aby inspirować i kształtować przyszłe pokolenia.

Loader