Wycieczki szkolne odwołane z powodu COVID-19 – co warto wiedzieć o zwrocie wpłaty z Turystycznego Funduszu Zwrotów (TFZ)?

Wycieczki szkolne odwołane z powodu COVID-19 – co warto wiedzieć o zwrocie wpłaty z Turystycznego Funduszu Zwrotów (TFZ)?

Wraz z wejściem w życie tzw tarczy dla turystyki zaczyna funkcjonować Turystyczny Fundusz Zwrotów przy Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym. Za jego pośrednictwem zwracane będą pieniądze za wycieczki odwołane z powodu pandemii COVID-19.

Turystyczny Fundusz Zwrotów powstał po to, żeby pomóc pogrążonym w kryzysie touroperatorom w oddaniu pieniędzy za niezrealizowane imprezy turystyczne - zielone szkoły, obozy, wycieczki. Ze względu na zatrzymanie większości wyjazdów i drastyczny spadek przychodów z powodu pandemii biura nie mają płynności finansowej i są w stanie na ten moment samodzielnie uregulować tych zobowiązań. Fundusz jest więc dla każdego klienta szansą na najszybsze odzyskanie swoich pieniędzy.

Ważne! Turystyczny Fundusz Zwrotów obejmuje działaniem tylko wpłaty dokonywane bezgotówkowo.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje związane z zasadami działania Funduszu i składania wniosków o zwrot wpłaconych środków.

Żeby możliwa była procedura zwrotu z TFZ muszą być spełnione następujące warunki:
- impreza została odwołana z powodu COVID-19,
- wpłata za imprezę została dokonana bezgotówkowo – kartą płatniczą lub przelewem online.

W tym wypadku bezgotówkowa część wpłaty zwracana jest w ramach Turystycznego Funduszu Zwrotów, a część gotówkowa bezpośrednio od ATAS a nie za pośrednictwem TFZ.

W tym wypadku należny zwrot nie będzie pochodził z Turystycznego Funduszu Zwrotów, ponieważ ustawa nie obejmuje wpłat gotówkowych. Zwrot będzie bezpośrednio od ATAS.

Do uruchomienia procedury zwrotu potrzebne są dwa prawidłowo wypełnione wnioski od obu stron umowy
- od touroperatora (ATAS)
- od szkoły lub instytucji, która zawarła umowę z ATAS.

- podać dane potrzebne do złożenia wniosku – pracownicy ATAS w przypadku braku danych będą dzwonić z prośbą o ich wskazanie.
- złożyć wniosek o zwrot wpłaconych środków. W tym celu należy się zarejestrować i utworzyć konto na stronie UFG. login.ufg.pl/obywatel/logowanie
W przypadku imprez grupowych takich jak wycieczki szkolne to właśnie szkoła składa wniosek o zwrot w imieniu wpłacających rodziców.
– w składanym wniosku podać dane zgodne z danymi przekazanymi przez ATAS

Wnioski można składać od 1 października 2020.

Nie. Wniosek można złożyć wyłącznie online, po zalogowaniu się na konto użytkownika po wejściu w życie ustawy.

To zestaw danych związanych z zarezerwowaną wycieczką: numer NIP podmiotu zawierającego umowę, data powiadomienia o odstąpieniu od umowy, wysokość kwoty zwrotu, numer rachunku bankowego itd.

Błędy we wnioskach spowodują opóźnienie wypłat. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego, termin ulega przedłużeniu do 4 miesięcy.


Po otrzymaniu wniosków Fundusz ma 30 dni na ich rozpatrzenie. Po weryfikacji wszystkich danych i wydaniu pozytywnej decyzji wypłata następuje w ciągu 14 dni.

Pieniądze zostaną wypłacone na konto wskazane we wniosku, będzie to konto podmiotu, który zawarł umowę – np. konto szkoły.

Status oraz przebieg procesu zwrot będzie można śledzić po zalogowaniu na stronie https://obywatel-tfg.ufg.pl Dostęp do statusu wniosku będzie mieć instytucja, która go złożyła czyli szkoła.

W tej sprawie należy kontaktować się z właściwym Regionalnym Doradcą Klienta Grupowego: https://wycieczkiszkolne.atas.pl/pl/kontakt lub z infolinią Turystycznego Funduszu Zwrotów przy Ubezpieczonym Funduszu Gwarancyjnym; 22 255 23 23
ATAS przygotuje także dla szkół instrukcje wypełniania wniosku., gdzie krok po kroku wyjaśnimy jak prawidłowo uzupełnić wszystkie dane.

Loader