FAQ - organizacja wycieczek szkolnych a COVID-19

FAQ - organizacja wycieczek szkolnych a COVID-19

Najważniejsze informacje związane z bezpieczeństwem oraz organizacją wycieczek szkolnych i warsztatów językowych w czasach pandemii koronawirusa (SARS-CoV-2).

Szczególnie zachęcamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami dotyczącymi realizacji wycieczek ATAS na terenie Polski oraz informacjami w sprawie wycieczek zagranicznych w roku szkolnym 2020/2021.

Wycieczki krajowe - informacje w sprawie realizacji wyjazdu w roku szkolnym 2020/2021 >>>

Wycieczki zagraniczne - informacje w sprawie realizacji wyjazdu w roku szkolnym 2020/2021 >>>

Uważamy, że tak. W trakcie wakacji zorganizowaliśmy kolonie w Polsce z zachowaniem wytycznych sanitarnych, co jest bezcennym doświadczeniem. Warto pamiętać o tym, że wiele osób pracujących u nas jako kadra podczas wakacji letnich pełni także rolę pilotów podczas roku szkolnego, więc są doskonale przygotowane do wyjazdów z młodzieżą w czasach pandemii, nie tylko w teorii, ale również w praktyce. Poza tym świadomość zagrożeń wśród dzieci i rodziców jest dużo większa niż rok temu na wiosnę. Wszyscy przyzwyczailiśmy się do życia w realiach pandemii i nauczyliśmy jak się do tej nowej sytuacji dostosować. Zachowanie podobnych środków ostrożności jak w codziennym życiu, także podczas wycieczek pozwoli na spokojny, bezpieczny wyjazd.

W tym roku będziemy mieli w ofercie zarówno krajowe jak i zagraniczne wycieczki. Z doświadczenia wiemy że wycieczki zagraniczne są często atrakcyjniejsze dla uczniów.
Aby wyjazdy krajowe również były atrakcyjne, postanowiliśmy przygotować warsztaty językowe w Polsce zgodnie z naszą metodą projektów. Wzorowaliśmy się na realizowanym od wielu lat przez nas obozie językowym w Jastrzębiej Górze. Obóz ten cieszy się ogromną popularnością. Za wycieczkami krajowymi przemawia również możliwość wykorzystania na ten cel środków w ramach bonu turystycznego 500+.

W roku szkolnym 2020/2021 będzie trochę inaczej niż przed pandemią. Myśląc o miejscu odpowiednim na wycieczkę oprócz atrakcyjności czy możliwości realizowania programu nauczania, należy także uwzględniać sytuację epidemiologiczną oraz transport na miejsce.
Sytuacja w różnych krajach dynamicznie się zmienia. W wielu miejscach już teraz szansa na zarażenie się koronawirusem jest mniejsza niż w Polsce. Zachęcamy do obserwowania wskaźników związanych z zachorowaniami i podejmowanie decyzji co do kierunku wyjazdu w oparciu o te dane. Służymy też naszą radą i pomocą. W ATAS śledzimy na bieżąco nie tylko doniesienia medialne i komunikaty rządowe, ale również pozostajemy w stałym kontakcie z naszymi zagranicznymi kontrahentami, którzy mają informacje z pierwszej ręki.
Uważamy, że największe szanse na realizację programu mają wycieczki autokarowe. W przypadku wycieczek realizowanych własnym pojazdami jesteśmy elastyczni. W przypadku wycieczek samolotowych pojawia się niebezpieczeństwo, że linia lotnicza odwoła lot z powodu zbyt małej liczby pasażerów na pokładzie w danym terminie i wówczas wycieczka nie będzie mogła dojść do skutku.

Wycieczki szkolne ATAS będą zorganizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Na ten moment organizację wycieczek szkolnych regulują te same akty prawne co przed pandemią:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.
  • Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

We współpracy ze szkołą, bazując na doświadczeniach zdobytych podczas organizacji obozów letnich, pomożemy wypracować regulamin i procedury, które zapewnią bezpieczeństwo młodzieży i nauczycielom np. przygotowanie dodatkowych oświadczeń od rodziców, badanie temperatury uczestnikom, noszenie maseczki w miejscach publicznych.

Zalecamy, aby program wycieczki był ułożony w taki sposób, żeby unikać zatłoczonych miejsc, gdzie łatwo o kontakt z osobami trzecimi. Z tego powodu nie rekomendujemy na przykład wizyt w kinie czy teatrze. W programach wycieczek tak jak w poprzednich latach polecamy dużo spacerów i oglądania zabytków i innych obiektów z zewnątrz. Bezpieczna jest także zdecydowana większość muzeów, ponieważ są dobrze przygotowane w związku z Covid-19 – obecnie standardem w placówkach muzealnych jest dostępność płynów do dezynfekcji, noszenie zasłon na usta i nos przez personel oraz określenie maksymalnej liczby osób zwiedzających w każdej sali.

Organizowanie wycieczki szkolnej samodzielnie przez nauczyciela to zawsze ogromne czasochłonna i ciężka praca. Niebezpieczeństwo związane z rozprzestrzenianiem się epidemii oznacza dodatkowe obowiązki i dodatkowe zadania. Z tego powodu warto organizować wycieczkę szkolną we współpracy z biurem podróży, gdzie pracownicy touroperatora mogą poświęcić dużo czasu i uwagi rozwiązaniu wszystkich problemów zajmując się tym na cały etat, a nie tylko w wolnym czasie, po zrealizowaniu wszystkich innych zadań związanych z pracą nauczyciela.
Bardzo istotną kwestią jest również bezpieczeństwo finansowe – organizując wycieczkę z biurem podróży, które jest zarejestrowane jako Touroperator, posiada Gwarancję Turystyczną mają Państwo pewność, że w przypadku problemów nie będą Państwo narażeni na roszczenia finansowe rodziców.

Jeśli mają Państwo gotowy regulamin z którego korzystają, warto pozostawić najważniejsze zasady, a w związku z pandemią jedynie rozszerzyć go o kilka dodatkowych punktów – zobowiązanie się do zachowania higieny (częste mycie i dezynfekowanie rąk), noszenie zasłony na usta i nos w uzasadnionych sytuacjach, unikanie bezpośredniego kontaktu z osobami spoza wycieczki.

Termin wyjazdu co roku wybierają Państwo sami biorąc pod uwagę program roku szkolnego, inne wydarzenia, preferencje uczniów i rodziców, pogodę i dostępność różnych atrakcji czy wydarzeń. Ze względu na pandemię to dyrekcja może określony termin wyjazdu, uwzględniając także inne czynniki np. realizacja programu nauczania itp.

Z doświadczenia rekomendujemy, żeby wycieczki planować kilka miesięcy przed terminem wyjazdu. Daje to gwarancję, że rodzicom uda się odłożyć odpowiednią kwotę. Poza tym organizując wyjazd wcześniej ma się więcej czasu na zapewnienie odpowiedniego zakwaterowania, zakupienie biletów wstępu, a także potwierdzenie obecności najlepszych pilotów czy przewodników. Wiele usług może być niedostępna z dnia na dzień.

Ustawa o turystyce, która reguluje między innymi wycieczki szkolne mówi wyraźnie, że jeśli pojawią się nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności, występujące w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie uniemożliwiające przeprowadzenie programu imprezy, wówczas organizator odwołuje wyjazd i wraca 100% wpłaconych środków. Mowa tu o sytuacji, w której zamknięte zostaną granice, z powodu Covid-19 odwołany zostanie lot do miejsca docelowego albo zamknięte zostaną hotele czy muzea uwzględnione w programie wycieczki.

Wycieczki szkolne są wartościowym uzupełnieniem programu nauczania w szkole, dlatego zależy nam na tym, żeby się odbywały, ale tylko pod warunkiem, że będzie to bezpieczne. Dlatego w przypadku pojawienia się zagrożenia w miejscu docelowym będziemy proponować przesunięcie wycieczki na alternatywny termin lub zmianę programu na wyjazd w inne miejsce.

Polisy turystyczne AXA chronią na wypadek zarażenia się wirusem podczas pobytu za granicą w regionie, w którym ogłoszono epidemię, jak również tam, gdzie do tej pory nie zidentyfikowano wystąpienia wirusa. Nie ma przy tym znaczenia, kiedy doszło do zakażenia, pokrywamy koszty leczenia nagłego zachorowania w podróży. Zalecamy jednak, aby podróżni przed wyjazdem śledzili komunikaty, zalecenia i ostrzeżenia państwowe.

Loader