Podróżowanie a COVID-19

Podróżowanie a COVID-19

Przygotowaliśmy dla Państwa zestawienie dotyczące podróżowanie do poszczególnych krajów w związku z COVID-19. Uwzględnia ono informacje dotyczące możliwości wjazdu do danego państwa, obowiązkowego testu czy kwarantanny po przejeździe oraz po powrocie do Polski.
Poniższa tabela dotyczy wyłącznie destynacji, do których są organizowane wycieczki szkolne i warsztaty językowe ATAS. Przedstawione dane odwołują się głównie do dostępnej, oferowanej usługi min. do formy transportu danej imprezy.

Uwaga! Z uwagi na dynamikę zmian w poszczególnych krajach, poniższa tabela ma charakter poglądowy.
Dane zostały opracowane w dniu 10.01.2022 r. na podstawie informacji zawartych na stronie polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych (https://www.gov.pl)

 

WAŻNE: *osoby powracające do Polski z poniższych krajów, które są w pełni zaszczepione lub posiadają negatywny wynik testu PCR lub antygenowego wykonanego nie później niż 48h przed przyjazdem, są zwolnione z odbywania kwarantanny!

Kraj Możliwość wjazdu Obowiązkowy test na COVID-19 Czy pełne szczepienie zwalnia z testu? Kwarantanna w kraju docelowym Kwarantanna po powrocie do Polski
Kraje docelowe z oferty ATAS
Wielka Brytania TAK

TAK
(test PCR, test antygenowy)
 w ciągu 48h przed przyjazdem

Podróżni niezaszczepieni zobowiązani są wykonać również kolejne testy PCR w drugim i ósmym dniu po przyjeździe.

Osoby zaszczepione muszą wykonać tylko test antygenowy/PCR najpóźniej w drugim dniu pobytu

TAK
(zwalnia tylko z testu przed podróżą)

TAK
10 dni dla osób niezaszczepionych
(negatywny wynik testu wykonany najwcześniej w 5 dniu zwalnia z kwarantanny)

 

Wszystkie osoby przekraczające granicę muszą okazać negatywny wynik testu PCR lub antygenowego (wykonany w okresie 24h-licząc od godz otrzymania testu)

TAK
14 dni dla osób niezaszczepionych
(negatywny wynik testu wykonany najwcześniej w 8 dniu zwalnia z kwarantanny)

 

Austria

TAK

TAK
Test PCR - 72h przed przyjazdem

NIE
Uwaga: tylko osoby, które przyjęły szczepienie "przypominające" są zwolnione z wykonywania testu

TAK
10 dni dla osób niezaszczepionych (negatywny wynik testu wykonany najwcześniej w 5 dniu zwalnia z kwarantanny)

TAK
dla osób zaszczepionych, które nie posiadają wyniku testu PCR

TAK*

Czechy TAK

TAK
Test PCR - 72h przed przyjazdem

Osoby niezaszczepione Dodatkowo powtórzenie testu PCR pomiędzy 5 a 7 dniem pobytu

NIE
Uwaga: tylko osoby, które przyjęły szczepienie "przypominające" są zwolnione z wykonywania testu

NIE

TAK*
Francja

TAK

TAK
Test PCR i test antygenowy- 24h przed przyjazdem

TAK

NIE

TAK*
Grecja TAK TAK
Test PCR - 72h, test antygenowy - 24h przed przyjazdem
NIE

NIE

TAK*
Hiszpania TAK

TAK
Test PCR - 72h, test antygenowy - 48h przed przyjazdem

TAK

NIE TAK*
Irlandia TAK TAK

Test PCR - 72h (obowiązkowy dla osób niezaszczepionych) lub test antygenowy (dla osób zaszczepionych) 48h przed przyjazdem

NIE

NIE
(kwarantanna obowiązuje tylko wówczas, jeśli ktoś nie wykona testu)

TAK*
Litwa

TAK

TAK

Test PCR - 72h, test antygenowy- 48h przed przyjazdem

TAK

TAK
10 dni dla osób niezaszczepionych
(negatywny wynik testu PCR wykonany najwcześniej w 7 dniu zwalnia z kwarantanny)

TAK*
Malta

TAK

TAK
Test PCR- 72h przed przyjazdem

Wykonanie testu nie zwalnia z obowiązku odbycia kwarantanny

TAK

TAK
14 dni dla osób niezaszczepionych
TAK*
Niemcy TAK

TAK
Test PCR - 72h, test antygenowy 48h przed przyjazdem

Osoby niezaszczepione dodatkowo najwcześniej 5 dnia test PCR lub antygenowy zwalniający z kwarantanny

TAK

TAK
10 dni dla osób niezaszczepionych
(negatywny wynik testu PCR lub antygenowego wykonany nie wcześniej niż 5 dnia, zwalnia z kwarantanny)

TAK*
Szwajcaria TAK

TAK
Test PCR - 72h, test antygenowy - 24h przed przyjazdem

Osoby niezaszczepione dodatkowo muszą wykonać test pomiędzy 4 a 7 dniem pobytu

 

NIE

NIE TAK*
Włochy TAK

TAK
Test PCR - 48h,test antygenowy -24h przed przyjazdem

Osoby niezaszczepione dodatkowo ostatniego dnia kwarantanny muszą wykonać test

NIE
TAK
5 dni dla osób niezaszczepionych
TAK*
Loader