Zasady podróżowania do Wielkiej Brytanii

23 września 2021 r.

Od ponad 30 lat specjalizujemy się w wyjazdach językowych dla młodzieży. Nie dziwi zatem fakt, że to właśnie Anglia jest naszym głównym kierunkiem wyjazdowym dla uczniów w czasie roku szkolnego, jak również dla obozowiczów w okresie wakacji. Długoletnie doświadczenie, pozwoliło nam wypracować własny, autorski program Niestandardowa Nauka Języka Angielskiego, który łączy ćwiczenia językowe w naturalnych sytuacjach z poznawaniem kultury oraz zwiedzaniem danego kraju. Czy jednak perspektywa wyjazdów na warsztaty językowe do Londynu jest nadal możliwa? W naszej ocenie jak najbardziej.


Niezaprzeczalnie, pandemia Covid-19 bardzo ograniczyła możliwość wyjazdów do Anglii przez ostatnie miesiące. Nadszedł jednak zauważalny czas powrotu do normalności. Już w połowie lipca, Wielka Brytania przeszła do ostatniego etapu wychodzenia z lockdownu i zniosła niemal wszystkie restrykcje. Również ostatnie doniesienia z wysp brytyjskich o planowanych zmianach w zasadach dla podróżnych, napawają dużym optymizmem. Dlatego też w niniejszym artykule postaramy się przedstawić najważniejsze oraz aktualne informacje dotyczące wyjazdów do UK. 

Jak wygląda kwestia podróżowania do Anglii w związku z COVID-19?

Dotychczas w Wielkiej Brytanii obowiązywał system “sygnalizacji świetlnej”, który regulował zasady wjazdu na teren Zjednoczonego Królestwa dla zagranicznych podróżnych z różnych państw. Kraje zostały tutaj przyporządkowane do 3 kategorii kolorystycznych - zielony (niskie ryzyko), pomarańczowy (umiarkowane ryzyko), czerwony (wysokie ryzyko). Polska w takim układzie znajdowała się na liście pomarańczowej. Jednak, zgodnie z zapowiedzią brytyjskiego ministra transportu Grant Shapps, zasady podróży międzynarodowej zostały zmienione i złagodzone początkiem października. 

Od 4 października br. wszedł w życie nowy, uproszczony system, ograniczony wyłącznie do czerwonej listy. Wskazuje ona jedynie kraje wysokiego ryzyka epidemicznego. Osoby przybywające z państw oznaczonych czerwoną etykietą, będą musiały odbyć płatną, 10-dniową kwarantannę w hotelu wyznaczonym przez władze, oraz przejść test przed wjazdem i 2 testy na miejscu. Z kolei podział na listę pomarańczową i zieloną przestał obowiązywać, a  kraje na nich uwzględnione, automatycznie są uznane za bezpieczne. Jednak, co to dokładnie oznacza dla podróżnych z krajów spoza listy czerwonej? 

Zasady podróży do turystów z tzw. krajów bezpiecznych, będą opierać się w głównej mierze na zasadzie czy dana osoba jest zaszczepiona przeciwko Covid-19, czy też nie.

Osoby w pełni zaszczepione oraz osoby niepełnoletnie zobowiązane są jedynie do:

    • wykupienia i wykonania jednego testu, na drugi dzień po przekroczeniu brytyjskiej granicy lub wcześniej (przy czym dopuszczono znacznie tańsze testy antygenowe).

Osoby poniżej 18-stego roku życia traktowane będą tak samo jak osoby w pełni zaszczepione, które to nie mają obowiązku odbycia kwarantanny po przyjeździe do Wielkiej Brytanii. Osoby jednak niezaszczepione nadale będą zobowiązane do przejścia kwarantanny po powrocie do Polski.

Natomiast osoby pełnoletnie, niezaszczepione zobowiązane będą nadal do wykonania testu maksymalnie do 72 godzin przed przyjazdem, poddania się 10-dniowej kwarantannie i wykonania kolejnego testu w drugim i ósmym dniu po przyjeździe. Istnieje możliwość skrócenia kwarantanny. Należy wówczas dołączyć do programu Test to Release i  przeprowadzić na własny koszt test na obecność koronawirusa najwcześniej po 5 dniach kwarantanny. Po uzyskaniu wyniku negatywnego można zakończyć samoizolację.

  os. zaszczepione os. do 18 roku życia
niezaszczepione
os. powyżej 18 roku życia
niezaszczepione
formularz lokalizacyjny TAK TAK TAK
Test na COVID-19 przed wjazdem do UK
(do 3 dni przed)
- - TAK
Test na COVID-19 po przyjeździe do UK
(do 2 dni)
TAK TAK TAK
Test na COVID-19 w 8 dniu pobytu w UK - - TAK
Kwarantanna 10-dniowa po przejeździe do UK - - TAK
Kwarantanna 10-dniowa po powrocie do Polski - TAK TAK

Nowy, powyżej opisany system ma obowiązywać co najmniej do końca 2021 roku.

zasady podróży do Wielkiej Brytanii - warsztaty językowe w Londynie. ATAS

Brexit - jakie zmiany czekają podróżnych do Wielkiej Brytanii? 

Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej oraz następstwa Brexitu, przyniosło wiele zmian, równie w sferze podróżowania. Warto zatem mieć na uwadze szczególnie te kwestie, które bezpośrednio dotykają nas jako turystów z Polski.
Od 1 października 2021 przekroczenie granicy Wielkiej Brytanii będzie tylko możliwe na podstawie ważnego paszportu. Obywatele UE mogą podróżować do Anglii na wakacje lub krótkie wycieczki bez posiadania wizy, zobowiązani są jednak do posiadania paszportu, który powinien być ważny przez cały czas pobytu w UK. Oznacza to, że od października nie będziemy mogli przekroczyć brytyjskiej granicy na podstawie krajowego dowodu osobistego (wyjątkiem są osoby posiadające status osoby osiedlonej lub tymczasowo osiedlonej w Wielkiej Brytanii, którzy będą mogli wjeżdżać do Anglii na dowodzie osobistym co najmniej do końca 2025 roku). 

zasady podróży do Wielkiej Brytanii - warsztaty językowe w Londynie. ATAS

Karta EKUZ
Czy w związku z Brexitem, Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) nadal będzie funkcjonować w UK? TAK. Osoby, które wyrobiły kartę EKUZ i będę przebywać tymczasowo na terenie Wielkiej Brytanii w razie nagłego zachorowania, wypadku czy zaostrzenia objawów choroby przewlekłej, będą mogły skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej na dotychczasowych zasadach. Wówczas należy okazać EKUZ w szpitalu lub przechodni. Z kolei, w sytuacjach nagłych, osoby nie posiadające karty mogą zwrócić się do NFZ o wystawienie certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ. 

Zatem, zalecamy posiadanie karty EKUZ podczas podróży do Anglii - czasem bardzo ułatwia ona kontakt z placówką medyczną. Niemniej jednak, uczestnicy naszych imprez ubezpieczeni są w UNIQA i pomoc udzielana jest w ramach ubezpieczenia. Wszystkie osoby wyjeżdżające z ATAS posiadają ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz od kosztów leczenia (KL), które chroni podróżnego na wypadek nagłego zachorowania (również na COVID-19).


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wyjazdów językowych do Wielkiej Brytanii, TUTAJ >>>>

zasady podróży do Wielkiej Brytanii - warsztaty językowe w Londynie. ATAS

Źrodło:
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/wielka-brytania
http://wiadomosciturystyczne.pl/aktualnosci/4628,,,0,wielka_brytania_zmienia_zasady_podrozy.html
https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-after-brexit 

Loader