Pakiet Kwarantanna - zabezpieczenie COVID

Pakiet Kwarantanna - zabezpieczenie COVID

Jako touroperator z ponad 30-letnim doświadczeniem w organizacji wyjazdów dla dzieci i młodzieży, doskonale wiemy jak ważne jest poczucie bezpieczeństwa, szczególnie w dobie pandemii.
Nauczyciele są chętni zorganizować wycieczkę szkolną w roku 2021/2022, oraz widzą dużą potrzebę wspólnego wyjazdu z uczniami i integracji, po tak długim okresie nauczania zdalnego i izolacji. Borykają się jednak z pewnymi obawami, wynikającymi z niepewnych czasów – nowe obostrzenia, zachorowanie, nieprzewidziane okoliczności. Doskonale to rozumiemy i jako firma, która przeprowadziła wiele wyjazdów w kraju i za granicą w dobie pandemii, wypracowaliśmy własne procedury i środki bezpieczeństwa. Jedną z nich i zarazem odpowiedzą na powyższe obawy jest Pakiet Kwarantanna.

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi i wskazówki dotyczące dodatkowej usługi ATAS.

Zapoznaj się z regulaminem Pakietu Kwarantanna >>>

Jeśli uczestnik zostanie skierowany na kwarantannę lub izolację domową, wynikającą z kontaktu z osobą zakażoną lub własnego zachorowania na Covid-19, w terminie pokrywającym się z wyjazdem na wycieczkę szkolną, wówczas klientowi przysługuje 100% zwrotu wpłaconych środków na wyjazd. Pakiet kwarantanna jest zatem dodatkowym zabezpieczeniem na wypadek nieprzewidzianych okoliczności związanych z pandemią.

Pakiet kwarantanna jest dostępny na wszystkie rodzaje wycieczek szkolnych, organizowanych przez ATAS w roku szkolnym 2021/2022. Oferta obejmuje imprezy turystyczne realizowane zarówno w kraju jak i za granicą.

Koszt pakietu zależny jest od formy transportu dla danej wycieczki szkolnej, gdzie jego cena wynosi:

  • 50 PLN/ os. dla imprezy autokarowej
  • 80 PLN/ os. dla imprezy samolotowej

Każda osoba będąca uczestnikiem wycieczki organizowanej przez ATAS, może zakupić pakiet, zgodnie z przyjętym cennikiem usług.

Usługa jest dostępna dla indywidualnych uczniów. Nie ma zobowiązania zakupu pakietu przez całą grupę na zasadzie "albo wszyscy albo nikt". Z pakietu kwarantanna mogą skorzystać wyłącznie osoby, które chcą dodatkowo zabezpieczyć się na wypadek izolacji domowej lub zachorowania spowodowanego pandemią Covid-19.

Nauczyciel winien dostarczyć do biura ATAS (drogą mailową lubo osobiście) listę uczniów, który wyrazili chęć zakupu usługi. Na ww. liście uczestników muszą znajdować się następujące dane: imię i nazwisko ucznia oraz podpis rodzica/opiekuna prawnego.

W sytuacji skierowania ucznia na izolację domową lub zachorowania na Covid-19 i wynikającej z tego tytułu kwarantanny, rodzic/ opiekun prawny zobowiązany jest do dostarczenia odpowiedniego zaświadczenia od lekarza potwierdzającego ww. okoliczność. Dokument musi potwierdzać objęcie kwarantanną uczestnika imprezy w terminie, który pokrywa się z terminem wyjazdu na wycieczkę szkolną. Rodzic/ opiekun winien dostarczyć zaświadczenie nie później niż 24 godziny od daty objęcia dziecka izolacją domową. Klient powiadamia ATAS o zaistniałej sytuacji na trwały nośniku.

Po otrzymaniu odpowiedniej dokumentacji, potwierdzającej objęcie uczestnika kwarantanną lub izolacją domową, oraz po weryfikacji zakupu i opłacenia usługi przez klienta, ATAS w terminie do 14 dni roboczych zwróci wszystkie wpłacone środki na poczet wyjazdu.

Pakiet można zakupić do 5 dni od dnia wpłaty zaliczki na wycieczkę szkolną. Nie można jednak wykupić Pakietu jeśli do rozpoczęcia imprezy zostało mniej niż 14 dni.

Loader